De methaan-emissie van koeien is onderdeel van de korte C-cyclus*** en dus niet te vergelijken met de verbranding van aardgas, steenkolen of aardolie (fossiel) dat in de lange C-cyclus zit (an inconvenient truth).

ALEPH2020 heeft een (dynamisch) white paper met veel wetenschappelijke bronnen gemaakt over dit onderwerp. In dit blogje geef ik alleen de grote lijnen weer, en neem soms een communicatie short-cut om het begrijpbaar te maken voor een groter publiek.

Ik wist niet dat een heel klein artikeltje op mijn blog zo’n discussie op twitter teweeg zou brengen. Natuurbeschermers en vegan’s voelde zich aangevallen op hun argumenten. Maar ook experts die op dit onderwerp toch niet zo goed ingelezen waren en dus het klassieke verhaal “methaan is een sterker broeikasgas dan koolstofdioxide” bleven delen.

Ik was dus opeens een wappie in de ogen van sommige twitteraars denk ik. Nu deze wappie zegt daarom nogmaals: “FAO Livestock’s long shadow zat fout, en in 2006 heeft FAO dit ook erkend!” en “de GHG emissies bij transport zijn 3x hoger dan bij vleesproductie”. Mijn stukje van dit weekend klopt inhoudelijk op de grote lijnen gewoonweg.

De methaan emissies van koeien blijven vooral in de korte C-cyclus, en deze emissies tellen daarom dus vrijwel niet mee t.b.v. extra global heating. Ik schrijf bewust vrijwel niet, natuurlijk telt de productie van kunstmest en inzet bij teelt van feed mee. Ook de verbranding van diesel in trekkers of het elektriciteitsverbruik van slachterijen telt wel mee als bron van CO2 in de atmosfeer. Stabilisatie en een reductie van het aantal herkauwers wereldwijd blijft een belangrijke doelstelling overigens.

En als een plaat die in een groef blijft hangen, zeg ik er nog maar eens bij: “er zijn voldoende reden om minder vlees te gaan eten en bijvoorbeeld iets meer plant-based te consumeren”

Wat is dan wel de bijdrage ongeveer? In Nederland is ongeveer 9%-10% van alle GHG te relateren aan landbouw, tuinbouw en vee (vooral melkkoeien). Hiervan is ruwweg de helft, 5% dus, aan te wijzen aan (melk)koeien (die uiteindelijk ook als gehakt gewoon opgegeten worden). Misschien zelfs 4%.

In Amerika gaat om 4% van de GHG via vee, en 2% van het totaal aan (melk en vlees)runderen. Omgekeerd kan je dus stellen dat ongeveer dik 90% buiten het biologische (eet)systeem zit. Vooral de inzet/verbranding van aardgas, aardolie en steenkool is het probleem. Fossiel is dus ‘de roze olifant’. Wereldwijd telt methaan voor ongeveer 16% mee in de GHG, en hiervan komt 1/3 ongeveer via veehouderij: rond de 5% van het totaal dus aan GHG. De stabilisatie van het totaal aantal runderen wereldwijd is wel van groot belang, beter nog om 0,4% reductie na te streven om te compenseren voor de overige effecten in de vlees-keten, aldus Frank Mitloehner.

Hieronder twee twitter lijnen met de nodige referenties:

*** Aanvulling d.d. 9 augustus 2022

Van Bob Brand kreeg ik reactie dat methaan formeel niet in de koolstof-cyclus hoort. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk daarin, ik heb op twitter een communicatie short-cut genomen. Methaan wordt uit de atmosfeer gehaald door een fotochemisch proces (ozon, hydroxyl) en het C-atoom omgezet in CO2 of te wel koolstofdioxide. In mijn communicatie op twitter was ik inderdaad niet precies (volledig) genoeg, maar ja twitter blijft … twitter.

Methaan emissie (natuurlijk en antropogeen) en opnamen heb ik voor het eerst in 2017 al eens op mijn blogje gezet. Koeien boeren (en beetje ruften) methaan uit, geen twijfel over, maar aan de andere kant van de cyclus neemt gras (of ander feed) ook CO2 op. CO2 dat dus via het fotochemische proces uit methaan komt. Ik noem dat voor het gemak ‘de korte cyclus’.