No Comment – Willem Koert op Eigen Kracht

Een jaar geleden schreef Willem Koert een stukje met de titel “Wageningen zinkt”, een discussie op foodlog volgde en veel gedoe met advocatenbrieven. Willem Koert blijft in mijn ogen een scherp journalist. Nu weer met een column in de EVMI met de titel Eigen Kracht. Willen slaat de spijker volledig op zijn kop. Bedrijven moeten zich realiseren dat ze de universiteiten niet meer nodig hebben om te vernieuwen.

Ook in mijn persoonlijk beeld van Nederland Innovatieland 3.0 geef ik aan dat de kennis tegenwoordig in de maatschappij zit en dat innoveren een andere tak van sport is dan het doen van onderzoek. De rol van de moderne universiteit ligt volledig bij onderwijs (met onderzoek als middel en niet als doel). En vanuit de BV Nederland beredeneert is innovatie (vernieuwing met impact) waar een maatschappij op draait (mensen aan het werk, welzijn/welvaart, goede ondernemers en bedrijven). Schumpeter wist dat al lang, waarom zijn we dat vergeten?

Onze nieuwe kabinet lijkt dat wel beter te begrijpen. Ik heb best vertrouwen in VVD-CDA op dit punt. Een snelle scan van het regeerakkoord op dit onderwerp laat verstandige dingen zien.