Henny van der Pluijm in het zonnetje gezet – Echte expertise over Venture Capital (#CoT)

De energie is er een beetje uit, en dus kom ik niet zo vaak meer, maar het is lang de meest inspirerende en actieve groep geweest: Community of Talents (#CoT). Een linkedin groep opgezet in 2008 door het ministerie van EZ. In de hoogtij dagen zaten er een kleine 4000 mensen in de groep en werd er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst met de meeste bezoekers -in Den Haag als ik me niet vergis- was geweldig (ook door het mooie weer 😉 ; meer dan 400 mensen uit alle streken van Nederland, alle sectoren, alle leeftijden. Maar met een gemeenschappelijke deler: passie voor innovatie, innovatiebeleid en innovatiemanagement. Mijn netwerk is door de Community of Talents flink vergroot met een paar mensen die tot de grootste experts van Nederland behoren, en mede door #CoT ben ik mijn eigen blog gestart over innovatiemanagement.

Een van deze personen is Henny Van der Pluijm. Henny werkt bij www.venturemedia.nl en is een ware experts op het gebied van durfkapitaal. Dit is de derde keer dat ik een over Henny hier op mijn blog schrijf. De eerste artikelel  waren “Proefballon van Henny van der Pluijm: 10 puntenplan voor innovatief Nederland (en nog 3 punten van mezelf)“, en Enkele duidelijke en harde lessen m.b.t. venture capital Zonet kreeg ik deze mail van Henny (en na verkregen toestemming van Henny mag ik de mail online zetten). Lees deze mail en bekijk zijn presentatie!

Onlangs mocht ik een presentatie houden voor het NextWomen event. De voorbereiding gaf me de gelegenheid nog eens na te denken over aannamen die we in Nederland doen over het financieren van startup-bedrijven met risicokapitaal. Iets wat me al enige tijd dwarszit is dat in Nederland een paar verwarrende vertalingen in omloop zijn van het Engelse woord venture capital. 

Venture capital is eigenlijk onvertaalbaar naar het Nederlands en dat zit hem in de component venture. Het betekent zoiets als een gecalculeerd risico nemen en is zowel van toepassing op ondernemen vanuit een bedrijf of op andere vormen van activiteit. To venture is ook een Engels werkwoord. 

De Nederlandse woorden durfkapitaal en risicokapitaal zijn niet de juiste vertalingen van venture capital, omdat ze de nadruk leggen op durven of risico nemen. Welk Nederlandse woord benadert het dichtst het begrip venture capital? Ik denk waagkapitaal. Een waag is een oud-Nederlands woord dat staat voor wegen of afwegen. In het Duits wordt venture capital vertaald als Wagniskapital, terwijl in het Afrikaans het woord waagkapitaal voorkomt. 

Een woordspelletje? Nee, het is belangrijk, omdat veel Nederlandse ondernemers op zoek zijn naar een investeerder die risico\’s durft te nemen. Als ze die niet vinden, deugt er iets niet met investeerders en geloven ze ze dat het iets te maken met het karakter van Nederland. Ik geloof dat niet. Investeerders behoren afwegingen te maken aan de hand van verschillende criteria. Afwegen is iets anders dan risico nemen. De verwarring ontstaat omdat we in Nederland het woord venture capital verkeerd vertalen. 

Als dat eenmaal duidelijk is, wordt het voor ondernemers, ook voor startups, makkelijker de juiste stappen te zetten: hoe valt de afweging van de investeerder in mijn voordeel uit? Wat bijvoorbeeld duidelijk wordt is hoe belangrijk het track record van de ondernemer is. En dan stuiten we bij startende ondernemers op het echte probleem: de starter heeft geen track record. Gelukkig bestaat daar een oplossing voor in de modernste ondernemerstechnieken die zijn uitgevonden in Silicon Valley. Door intensief gebruik te maken van het internet en je bedrijfsmodel rigoreus uit te testen aan de hand van het gedrag van de bezoekers, kun je een virtueel track record opbouwen voordat je het eerste product hebt ontwikkeld. Het is te vergelijken met droogzwemmen. 

Ik heb dat in de PowerPoint-lezing voor het NextWomen Event toegelicht en deze online gezet en omdat ik de inhoud zo belangrijk vind en we in de cadeautjesmaand zitten, bied ik deze aan ondernemend Nederland, investeerders en venture capital professionals gratis aan. Met een paar bonusslides. In de lezing word je ook verwezen naar een aantal steengoede boeken waarin je meer over deze principes kunt lezen. 

Ga naar het Venturemedia.nl shop bestelformulier en selecteer een exemplaar van de Lezing Waagkapitaal met een pull down menu. Vul je emailadres in en druk op de knop. Dan wordt de lezing automatisch toegezonden. Veel succes!

Met vriendelijke groet,
Henny van der Pluijm
Samensteller Venture Capital Gids