100% Hollandse Groene Elektriciteit (HGE) voor alle Nederlanders dankzij varkens, wind en zon

Groene duurzame elektriciteit van eigen bodem. Wie wil dat nu niet? Het liefste elektriciteit die echt groen is, dus niet genept via een soort van certificaat waarbij er in het buitenland ‘groen’ wordt ingekocht. Neen, gewoon Hollandse Groene Elektriciteit (HGE). Zou dat niet geweldig zijn? Nou het kan, en als we willen zelfs voor 2020. Ja je leest het goed alle Nederlandse huishoudens kunnen in 2020 echte groene in Nederland gemaakte elektriciteit hebben. Ik zeg gewoon DOEN. Wie doet er mee?
Wat verbruiken we eigenlijk aan elektriciteit?
Een Nederlands huishouden bestaat gemiddeld uit 2.2 personen. Dit gemiddelde huishouden verbruikt 2900 kWh per jaar (zie ook CBS cijfers). Dit betekent dat dit huishouden 2900 kWh gedeeld door 355 dagen gedeeld door 24 uur is 0,330 kiloWatt gemiddeld verbruikt dag en nacht. Drie ouderwetse gloeilampen van 100 Watt  die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar brand. In de praktijk is het natuurlijk iets anders. ’s nachts liggen we te slapen en verbruiken we bijna niks, ’s ochtends en ’s avonds verbruiken we gemiddeld veel meer. En op onze vakanties natuurlijk niks. Deze 2900 kWh gaat overigens alleen over het elektriciteitsverbruik. Per Nederlander verbruiken we dus ongeveer 1320 kWh per jaar. Natuurlijk verbruiken we ook nog gas (koken en verwarming), maar daar heb ik het nu maar voor het gemak even niet over. De huishoudens verbruiken ongeveer 25% van alle elektriciteit in Nederland. In dit blogje ga ik kijken of het mogelijk is om de 2900 kWh HGE kan worden.

Windenergie lever nu al 20%
Ik begin voor het gemak met  Hollandse Groene Elektriciteit dat er al is. Windenergie. Eind 2011 stonden in Nederland 1.882 windturbines op land. Het totaal opgesteld vermogen op land was eind 2010 2.088 MW. Rekening houdend met het gemiddeld verbruik van een Nederlands huishouden, was het mogelijk om in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 1,5 miljoen huishoudens te voorzien.Of te wel 3.2 miljoen Nederlanders. Windenergie (op land en op zee samen) heeft in 2011 bijna 4% van het totale binnenlands elektriciteitsgebruik geleverd (en dus nu al 20% van de Nederlandse huishoudens kan al HGE hebben). 
Het is wel even leuk om deze 2088 MW in perspectief te plaatsen. In Amerika staat de Hoover dam, deze waterkrachtcentrale die in 1936 voor het eerste begon te draaien levert ongeveer 2000 MW. Van de zomer ben ik wezen kijken en hier staat een klein filmpje. Per jaar produceert deze Hoover dam 4.2 miljard kWh, als deze dam in Nederland had gestaan dan zouden 1,5 miljoen huishoudens. of te wel 3,2 miljoen Nederlanders groene stroom hebben. Een andere voorbeeld: De drie kloven dam in China deze dam waarvan de bouw 19 jaar heeft geduurd (realisatie 2009) levert een gigantische hoeveelheid van 18.000 MW. Minstens 32 miljoen Nederlanders zouden stroom van deze dam kunnen benutten. Of te wel 50% van de totale hoeveelheid elektriciteit. Maar ja, deze dam staat niet in Nederland ….
Varkens kunnen veel stroom produceren
Dit is de derde keer dat ik over varkens ga schrijven. De eerste keer schreef ik over de 640kW elektriciteit die wordt geproduceerd door Annechien. Ik rekende 2,5 jaar geleden al voor dat als alle varkenshouders een mestvergister met WKK zouden hebben Nederland bijna voor 10% duurzame energie zou hebben. Als we deze hoeveelheid zouden toebedelen aan de Nederlandse huishouders, dan zou dat dik 40% zijn. Nu ik geef toe, het was iets te optimistische berekend. Het is eerder 4-6%, en dus 25% op consumentenniveau. Ik reken het nog maar eens uit. Stel dat 3000 van de 6000 varkensboeren allemaal een 1 MW vergister zouden hebben, dan zou dat 3000 MW aan groene elektriciteit zijn (en een vergelijkbare hoeveelheid aan warmte!). Toch ook niet mis, bijna 1,5 x meer dan de 1800 windmolens in Nederland. Of te wel bijna 30% van de behoefte van de Nederlandse huishoudens. Wat een mestvergister met WKK’s kost? Geen idee, maar ik denk tussen de 500.000 en 1.000.000 euro. Kortom, het kost Nederland tussen de 1,5 en 3 miljard euro om 30% Hollandse Groene Elektriciteit te hebben geschikt voor de consumptie van 5 miljoen Nederlanders. En waarom ik zelf ook zo blij ben met metvergisters? De digistaat is prima kunstmest, en we doen daarmee dus automatisch ook wat aan het sluiten van de fosfaatkringloop. (ad1: een alternatief is om groen-LNG te gaan maken ..)
We missen dus 50%. De oplossing zonnepanelen.
Met de 1882 windmolens en met een investering in 3000 WKK centrales bij varkensboeren, kunnen we al bijna 50% van de totale consumptie van elektriciteit bij Nederlandse huishoudens voorzien van HGE. Nog 50% te gaan dus. Nu ga ik wat gevaarlijker rekenen; en wel aan zonnepanelen. We hebben nog nodig aan HGE : 8 miljoen Nederlanders x 1320 kWh (een huishouden bestaat uit 2,2 personen, en per huishouden wordt 2900 kWh per jaar gebruikt) = 11.000.000.000 kWh. Stel we zouden voor deze giga-hoeveelheid nog zonnepanelen installeren.
De opbrengst van een vierkante meter zonnepaneel in Nederland wordt zo gemiddeld 1.100 keer 0,21 / 365 = 0,6 kWh per m2-zonnepaneel per dag of te wel per jaar 219 kWh per m2-zonnepaneel (zie ook deze bron)We hadden dus nog 50% nodig van ongeveer 1320 kWh voor 16 miljoen Nederlanders nodig. Kortom, 660 kWh per Nederlander, en dat komt neer op 3 m2-zonnepaneel per persoon. Dus maar  48 km2 totaal in Nederland (er wordt geschat dat er ongeveer 200 km2 dak beschikbaar  is in Nederland). Echter i.v.m. de piekvermogens die je nodig hebt, is ongeveer 4-5 m2 reëel nodig per persoon. Of te wel 10 m2 per huishouden (en dat komt goed overeen met deze berekening).
Een zonnepanelen-systeem van 1.400 watt-piek, dat ongeveer 10 m2 panelen heeft, kost momenteel (september 2012) inclusief installatie ongeveer 3.200 euro. De prijzen van zonnepanelen dalen echter gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting.  Jaarlijks produceert het zonnepanelensysteem van 1.400 watt-piek bijna 1.200 kWh elektriciteit: bij de leverancier zou dat  momenteel 260 euro voor betalen (prijspeil 2012/2013). (zie deze bron)
Als alle Nederlanders dus zonnepanelen zouden installeren dan zou dat de volgende investering vragen: 3200 euro voor een installatie keer 7,5 miljoen huishoudens ….. 24 miljard euro tegen het prijspijl 2012. Dat lijkt op dit moment een ongelooflijk groot bedrag en niet echt realistisch.
Nu is de verwachting (wet van Moore) dat elke twee jaar de prijs halveert. Dus in 2015 zou dit nog maar 12 miljard euro zijn, en in 2017 ongeveer 6 miljard euro. Mijn voorstel is dan ook om in 2017 te starten met een grootschalig een energiedelta programma, zodat we uiteindelijk in 2020 de 10m2 zonnepaneel per huishouden voor alle Nederlandse huishoudens is geïmplementeerd. Ik zou zeggen, best haalbaar. En voor wie mij niet gelooft? Kijk dit filmpje van Wim de Ridder maar eens.
De eindbalans en conclusies
De eindbalans is dat door de inzet van deze drie bronnen alle Nederlandse huishoudens groen zijn geworden in 2020 m.b.t. hun elektriciteitsbehoefte. En tegen acceptabele kosten. 
  • 2,2 miljoen huishoudens via 3000-4000 varkensboeren met hun mestvergister en WKK.
  • 1.5 miljoen huishoudens via de 1882 windmolens die er nu al staan (en er komen er meer bij!)
  • 5 miljoen huishouends via 10m2 per huishouden aan zonnepanelen. (ROI 8-10 jaar, echter als je nog 2-4 jaar wacht dan ROI 4-6 jaar door de verwachte daling van de prijzen).

Kortom dan hebben we dus 5100 + 5100 = 10200 MW en hebben 16 miljoen Nederlanders 100% groene elektrische stroom tot hun beschikking. De verdeling is dus 30% via de varkens (binnen 2 jaar), 50% via zonne-energie (voor 2020), 20% via windmolens (nu al, eventueel verdubbelen in de komende 5 jaar is heel reëel). Mijn suggestie is om met de  grootschalige introductie van zonnepanelen nog 5 jaar wachten omdat de kosten per m2 paneel nu nog te hoog zijn, maar rond 2016 een deltaplan zonne-energie te starten waarbij elke Nederlanders huishouden 10 m2 paneel moet gaan kopen/krijgen. Maar met mestvergisting moeten we echt gelijk starten.
Mijn overige conclusies: 
  • Investeer als Nederlandse maatschappij in 3000 keer een WKK installatie bij varkensboeren (en zorg dat er 15-20 miljoen varkens blijven!). Kortom, laat dat niet over aan de boeren zelf.1,5 tot 2 miljard euro valt best mee en is een schijntje voor duurzame energie …..
  • Ga door met windmolens, en zet voor nogmaals 2000 MW neer. Hiermee kan ook 20% groei van elektra (bijvoorbeeld voor elektrische auto’s) worden opgevuld.
  • Stop met investering in extra kolen en gasgestookte centrale’s (anders wordt het moment dat we gaan vergroenen nog verder uitgesteld). Er is nu een overcapaciteit aan elektriciteitcentrales, waardoor de prijs van elektriciteit veel te laag is ;-(
  • 100% groene elektriciteit van Nederlandse bodem voor alle huishoudens in Nederland kan dus gewoon (en dat betekent ongeveer 26% van de totale elektriciteitsproductie)
  • De industrie moet zelf, eventueel samen met de elektriciteitsmaatschappijen met een plan komen om ook de vergroenen voor 2020. Echter dat mag niet via afkoop of via nep-certificaten. Ook de industrie moet echt DOEN.
  • En dan is warm water nog niet meegerekend dat vrijkomt bij de WKK’s van de varkensboeren.