De vergroening van ons energiesysteem. Nodig, absoluut. Maar wat is nu wijsheid? 1/x – de energiebalans en consumptie van Nederland

Ik ben in verwarring. Misschien snappen jullie dit na het lezen van dit stukje en de nieuwe stukjes die ik over elektriciteit en energie ga schrijven. Vooropgesteld ik ben en blijf een pro-vergroeningsman. Ik ben voor elektrificatie  en voor vermindering van onze afhankelijkheid van olie, gas en kolen. Hoe groot de aarde werkelijk opwarmt maakt me niet zoveel uit; we doen er goed aan –geloof ik– om naar een circulaire economie te streven. Olie, gas en kolen verbranden om daar transport-beweging (auto’s), warmte of elektriciteit  van te maken is zonde (je kunt maar er beter hoogwaardige producten van maken zoals plastics).  Kortom, de transitie waarin we zitten vind ik een prima ontwikkeling. Ik stem daarom #groenrechts.

Dat een dergelijke transitie wordt gestuurd door onze maatschappelijke wensen en via  politieke economische instrumenten -subsidie, belasting, etc.- wordt geregeld zodat we de richting en snelheid van deze transitie een beetje beïnvloeden is prima. In die hoedanigheid is het goed dat je als burger BTW terugkrijgt op aanschaf van zonnepanelen, en is het ook prima om MIA achtige regelingen te hebben om verduurzaming te bevorderen. Gloeilampen verbieden -hoe symbolisch ook- was een goede regeling en het elektrisch autorijden een zetje geven helpt ook.

Dat in de vergelijking naast het verbruik per persoon, ook het aantal mensen zit, is bekend. En juist daarom is pleiten voor ‘minder kinderen’ geen gek idee. Erover praten mag bijna niet en zolang er geen wereldpolitie is zal er geen china-beleid in Europa komen. En ach laten we eerlijk zijn, Europa groeit niet echt meer, en de groei van de wereldbevolking zit vooral in Africa (+1 miljard de komende 30 jaar) en nog een beetje in Azie en het middenoosten (+0,5 miljard de komende 30 jaar).

Om onszelf het idee te geven dat we toch nog ‘iets doen’, praten we liever over ‘foodwaste’ (en ander afval); ongeveer 1/3 van het eten wordt weggegooid (40-50% bij huishoudens, 10 procent bij de boeren, 20% bij de producenten, 5% retail, ongeveer 15% in de horeca/restaurants) en reductie van de consumptie van vlees. En zeewier als vergroeningsoplossing willen zien voelt goed maar is natuurlijk onzin.

Niks mis met  deze adviezen, maar de vraag is natuurlijk hoe het grotere plaatje eruit ziet. Ik denk dat foodwaste en roep om minder vlees maar hele kleine elementen in het grotere vergroengingsspel zijn en zullen blijven …. Later meer.

Ik heb daarom eerst maar eens opgesnord hoe het nu werkelijk zit met onze energiebalans. Hieronder drie plaatjes. Plaatje 1 geeft aan hoeveel energie er ‘via’ Nederland wordt geïmporteerd en geëxporteerd, en plaatje 2 geeft aan wat we daadwerkelijk verbruiken. Op plaatje 3 wordt aangegeven hoe we elektriciteit maken.

Op basis van plaatje 1 zien we dat Nederland een giga-energie (gas en olie!) rotonde is. Groningen (gas) en Rotterdam (olieverwerking, petrochemie en raffinage) zijn verklaringen hiervoor. Met verwerking en handel verdienen we immers nog steeds flink wat centen. Electra komt uit de lucht, daarvoor verbranden we kolen en gas (en hebben we een paar windmolens en zonnepanelen).

Ik zou zeggen laat deze getallen even op je inwerken. Deel 2 van deze serie komt er spoedig aan. Daarin duid ik nog even de agri-food sector. Deel 3 gaat over warmte.

Energy Balanc NL 2014
Plaatje 1 – Totale Energiebalans van Nederland (consumptie staat rechts, zie ook plaatje 2)
Energy Final Consumption NL 2014
Plaatje 2 – Energieconsumptie van Nederland (Electra 366PJ moet je maken, dus zie plaatje 3)

Energy Final POWERSTATION NL 2014