Snotneus? Denk Rhino, niet COVID nu. Maar waarom deden we het ook al weer? Waarom paniek over positieve PCR niet tot aanvullend beleid mag leiden!

Sinds 1 juni is er meer testcapaciteit, prima. Dat is waar we in maart immers al door het ijs heen zakte. Hoe zit het met deze test? Deze test is een zogenaamde PCR-test: “De polymerasekettingreactie (PCR, van polymerase chain reaction), is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden RNA of DNA (enkele basen) specifiek een of meer gedeeltes te multipliceren (amplificeren) tot er genoeg van is om het te analyseren”.

Deze PCR is met de moderne snelle en goedkope analyse-technologie heel erg gevoelig. Een paar brokjes RNA in je neus dat via een ‘swap (het wattenstaafje) in de PCR wordt gestopt kan daarom al leiden tot een ‘positieve COVID’ waarde.

Nu zegt het HELEMAAL niks of je dan ziek bent of wordt, of je besmettelijk bent of niet. Het zegt niet eens wat over de mogelijke aanwezigheid van een ‘levend’ virus brokje (ja ja die term klopt niet, I know). Het kan immers ook een restbrokje zijn of een stukje virus in zo’n lage concentratie dat het a) niet ziekmakend is en b) niet besmettelijk is.

Waar het natuurlijk werkelijk om gaat is of een persoon klinische verschijnselen (klachten) heeft. Dus of deze persoon serieuze klachten heeft. Gaat deze persoon ziek worden of voelt hij zich al ziek? Kan deze persoon dood gaan. In maart ging het immers vooral over de stress door grote toename van de IC’s en de oversterfte. Daarvoor namen we maatregelen (flatten the curve). Dat zijn toch de parameters waarom het ging?! Al het andere is niet zo relevant.

Stel je hebt nu een snotneus, en dat kan nu heel erg goed, het Rhino-virus dwaalt immers rond in Nederland en hiervan kan je dus een snotneus krijgen. Stel dat je ook een restje corona-RNA hebt in je neus, en hierop PCR-test laat uitvoeren door de GGD. De conclusie gaat dan zijn “positieve test, en snotneus = COVID besmettelijk”. Maar in dit geval is de kans dat die snotneus komt door Rhino veel groter. PCR wordt normaal in aanvulling van klinische klachten gebruikt en niet andersom.

Wat zijn de feiten nu (=data RIVM):

Dus wel wat extra positieve testen (met PCR dus!) in de laatste weken (er zijn ook meer testen uitgevoerd), maar dat getal zegt dus helemaal niks over de klinische status van deze mensen. Wat we wel zien is dat het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal doden helemaal niet toeneemt. Dus niks geen tweede golf.

Nogmaals: laten we vooral naar ziekenhuis-opnamen, naar IC-opname en sterfte cijfers blijven kijken. Vooral niks ander. PCR-positief krijgt nu veel teveel aandacht in de media en in Den Haag.

Wat betekent dit voor het corona-beleid? Nu in mijn ogen helemaal niks (hoop ik!). We moeten niet de duimschroeven gaan aandraaien, we moeten wel vooral stoppen om bang te zijn. We moeten heel nuchter en voorzichtig kijken naar percentage PCR-positieven per aantallen testen. Naar PCR-positieven per 100.000 mensen dus. Maar we moeten VOORAL blijven kijken naar aantal IC-opnamen, het aantal ziekenhuis-opnamen en de sterfte (per dag). Dat zijn de juiste KPI’s. Dat zijn de enige relevante parameters op het dashboard waar we naar moeten kijken.

Extra beleid bouwen op PCR-positief mag niet. Zeker niet als dat beleid een verdere inperking betekent van onze vrijheden of tot verdere achteruitgang in onze privacy gaat zorgen. Ik wil vrij kunnen leven, kunnen denken, kunnen schrijven. Ik wil zelf risico’s kunnen afwegen. Ik wil geen boetes als ik de 1,5 meter niet nakom, en ik wil geen mondkapje buiten gaan dragen.

Doe normaal! Laten we nuchter en rationeel blijven. No panic!

PS : Hieronder wordt dit prima uitgelegd in onderstaande youtube.

Aanvulling 12 oktober 2020

Op 27 augustus heb ik een tweede stukje geschreven over de PCR. Vooral rondom de statistiek. Zowel de betrouwbaarheid van de PCR test zelf, als rondom monstername, als rondom relevantie t.a.v. besmettelijkheid blijft er discussie. Daarnaast op verzoek hierbij mijn excel file versie 1: