Hoe de Opel Ampera past in de TOP bedrijfsvisie “electricity-based”

Mensen die me op mijn blog een beetje volgen weet dat ik een grote ambitie heb om verduurzaming in de praktijk toe te passen. Ik noem dat DOEN. Duurzaamheid is echter geen absoluut doel, wel een proces waarbij we minder druk op de aarde nastreven, netter omgaan met onze medemens en natuurlijk ook dieren en omgeving.

Ons grootste uitdaging als mensheid is controle krijgen op de groei van de wereldbevolking (zie link1, link2, link3, …) denk ik. We zitten volgens Jan Peter van Doorn in het penthouse van de piramide van Maslov, en hier ligt een stukje van onze toekomst. De grote lijnen van ontwikkeling om verder te verduurzamen –iets wat kan blijven bestaan op langere termijn- zijn denk ik daarom:

De komende tientallen jaren zal ook de energieproductie verduurzamen. Er komen hoe dan ook meer windmolenparken, de inzet van zonnepanelen zal toenemen, etc etc. (lees ook maar eens wat ik vind van biobrandstof). Zogenaamde smart-grids gaan daarbij een rol spelen (bij TOP noem ik dat distributed processing). Hierdoor zal onze maatschappij verder gaan elektrificeren. En dat is positief denk ik. Bij TOP proberen we daarom te kijken naar nieuwe voedselverwerkingstechnieken die geen gas of olie nodig hebben, maar die ‘electricity-based’ zijn. Vandaar onze focus op AMAP, Pascalisatie, en PurePulse.

Aankomende woensdag ga ik mijn nieuwe auto ophalen. Het is een Opel Ampera geworden. 100% elektrische met een range-extender. Nu moet ik toegeven dat zonder BPM-vrijstelling, 0% bijtelling en MIA-afrek, ik deze auto te duur vond om voor mezelf te kiezen. Maar deze auto past helemaal bij de verduurzamingsstrategie en bij de ‘electricity-based’ filosofie van TOP en mijzelf.

Nu de feiten. Is een elektrische auto nu echt duurzamer dan een moderne diesel? Het antwoord als je puur en alleen naar CO2 uitstoot kijkt is “dat valt wel mee”. Laat ik dat eens uitleggen. Een moderne kolengestookte centrale heeft een rendement van ongeveer 40 tot 45%. Dit betekent dat 40-45% van de calorische waarde van de oorspronkelijke brandstof wordt omgezet in elektriciteit. De rest wordt omgezet in warmte. Een gewone auto zet ongeveer maar 20% van de calorische waarde van fossiele brandstof om in ‘beweging’. Bij een ultramoderne diesel met lage luchtweerstand, en die niet te zwaar is, kan dit getal oplopen naar 25% misschien 30%. Nu zijn er natuurlijk ook verliezen bij de conversie van stroom vanuit het net, via een accu naar beweging van een elektrische auto. Hierdoor is het niet fair om die 40-45% aan te houden, dit getal gaat eerder richting de 30-35%. Kortom het verschil met een moderne dieselauto is ‘maar 0-10% (dit is overigens wel substantieel in mijn ogen!).

Alleen op basis van CO2 uitstoot kan je het bezit van een elektrische auto dus maar heel beperkt verantwoorden. Maar er zijn ook andere voordelen:

  • Geen uitstoot van fijnstof, NOx en SOx (in een grote centrale hebben ze dit punt heel goed onder controle). 
  • Naar mate er meer alternatieve energieproductie is (wind, zon, etc.), zal de CO2 uitstoot wel degelijk veel lager zijn dan nu. Het is controversieel, maar E-auto’s kunnen op kernenergie rijden. 
  • Je moet ergens beginnen. Er staan nu een kleine 2000 oplaadpalen in Nederland en er rijden 1300 elektrische auto’s (op de 6 miljoen). Maar op deze manier wordt de infrastructuur wel aangelegd voor de toekomst. 
  • Geen lawaai. Wat zou het in een stad aangenaam zijn als je geen geluid zou horen van auto’s. 

Ik denk dat dit de toekomst gaat zijn. En je moet ergens beginnen. En dat electriciteits-grid dat met alternatieve energie wordt gevoed komt er heus ook wel. En het beetje olie dat dan nog over is, dat gaan we gebruiken voor hoog-toegevoegde waarde producten zoals plastic (dat we vervolgens recyclen). Nu is het nog wat duur, en daarom denk ik dat een tijdelijke subsidie te rechtvaardigen is. Op een ander moment zal ik een kort verslag geven van mijn ervaringen.

Aanvulling 19 oktober
Foodlog heeft het in twee stukjes ook over elektriciteit. In de “verwarring over biologisch” reageer ik op het feit waarom ik in een elektrische auto rij (reactie #2 en #3).