Tinkebell – SAVE OUR CHILDREN : 100 jaar kunstmest door ontdekking Fritz Haber

Honderd jaar geleden opende BASF de eerste kunstmestfabriek ter wereld in Oppau. HHet onderliggende procédé is bedacht door Fritz Haber en zonder deze uitvinding zouden we het nooit voor elkaar gekregen hebben om goedkoop eten te maken. Het eerste gedeelte van de industriële revolutie en daarmee gepaarde groei van de wereldbevolking  is opgevangen door de grootschalige inzet van Guano. En zonder kunstmest geen goedkoop eten en geen groei van de wereldbevolking naar bijna 7,5 miljard nu. Kortom een zeer belangrijke ontdekking.

Nu in retroperspectief zou je echter kunnen zeggen dat deze ontdekking maar beter niet gedaan had kunnen worden. Om kunstmest te maken heb je immers ruw-fosfaat erts nodig en die bronnen zijn net zo eindig als olie en gas. We moeten ons dus gaan aanpassen. De huidige kunstmestprijs is tevens zo laag, dat recycling van ons poep en plas economisch niet uitkan. Maar dat wij als maatschappij als een formule 1 auto af koersen op een betonnen muur, staat mij als een paal boven water. Meer weten? bekijk dan even Tinkebell SAVE OUR CHILDREN.

Aanvulling 19-11-2013
Tinkebell heeft in de Trouw ook een interessant en goed stukje geschreven over Frits Haber. Stikstof en Fosfaat samen kunstmest. Stikstof uit de lucht via een olie-verslindend proces, en fosfaat uit mijnen die ook eindig zijn. Ondertussen groeit de bevolking door. Een explosieve combinatie dus.