Steun voor “oproep tot nieuw plan arbeidsmarkt” (en tevens oproep tot nieuw plan innovatiebeleid 2.0).

Zonet las ik in de Telegraaf een uitstekend stuk van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg met de titel “Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt”. Ze hebben helemaal gelijk. Natuurlijk neemt de behoefte van bedrijven om meer flexwerkers toe (vraag); neemt parallel daaraan ook het aantal ZZP’ers toe (aanbod). Dit is overigens een ontwikkeling waar zelfs ik me als hightech ondernemer best zorgen over maak! Natuurlijk zullen we ook wereldwijd – dus ook in Nederland – door nog verdere digitalisering, robotisering en automatisering de hoeveelheid mensenwerk zien afnemen.

Wij leven ondertussen in het penthouse van de piramide van Maslow, hoeven niet meer ‘efficiency’ en ‘goedkoper’, dus elke zoektocht naar goedkopere of minder risicovolle werkgelegenheid leidt in de toekomst naar minder, maar wel hoogst productievere en creatievere werkgelegenheid.

Ik roep daarom al jaren dat een goed innovatiebeleid uiteindelijk een werkgelegenheidsbeleid is; twee kanten van dezelfde medaille. Innovatie moet immers leiden tot (nieuwe) bedrijvigheid en daarmee uiteindelijk tot meer banen in Nederland. Of op zijn minst moet goed innovatiebeleid voor het behoud van werkgelegenheid zorgen. Ik zeg daarbij overigens heel bewust Trumpiaans: banen in Nederland voor Nederlanders.

Ik heb namelijk de sterke overtuiging dat ons landje in de toekomst alleen prettig, leuk en welvarend kan blijven als het gros van de volwassenen a) een nuttige dagbesteding heeft, b) in deze dagbesteding duurzame waarde creëert en c) die nuttige dagbesteding omzet in een inkomen waarmee in de behoeften van zichzelf en zijn gezin wordt voorzien. Best een klassieke gedachte toch?

Hoe mijn politieke kleur hiermee betiteld wordt, weet ik overigens niet. Zelf voel ik me groenrechts. Wel vind ik de oproep van Vermeend en Van der Ploeg in de Telegraaf erg verstandig. Hun oproep om tot een nieuw plan voor arbeidsbeleid te komen lijkt me volkomen terecht, onze huidige politiek heeft weinig tot geen visie op dat vlak.

Koppel een dergelijk nieuw werkgelegenheidsbeleid dan ook maar gelijk aan een verstandig nieuwe innovatiebeleid gericht op ‘doeners’ van ‘echte duurzame vernieuwing’ en ook ik ga dan de toekomst van Nederland weer mooi en rooskleurig zien.

Op Facebook en linkedin schreef ik dat als ik tijd zou hebben ik een iets langer blogje over dit onderwerp zou schrijven op www.wouterdeheij.com en www.food4innovations.blog, in navolging van mijn in januari geüpdatete stukken (link1link2link3) over de randvoorwaarden van goed en modern innovatiebeleid. Hierbij is deze belofte uitgevoerd.