Miljarden voor topsectoren leiden niet tot innovatie (FD vrijdag 28 juli 2017) – een kleine nagift

Voor de duidelijkheid:

  • ik ben pro onderzoek en pro fundamenteel onderzoek en funding van dit fundamentele onderzoek aan universiteiten via de overheid. Gewoon vrij geld waarmee we professoren en jonge talenten (AIO’s) hun gang laten gaan.
  • Ik ben ongelofelijk tegen het concept van een ‘ontwikkel’ universiteiten (aka innoverende universiteiten). In de regel gaan die ingenieursbureau-tje  spelen en dat is a) niet hun functie, en b) in oneerlijke competitie met de private markt. dit mag niet.
  • Ik vind dat de nadruk aan universiteiten moet liggen op onderwijs en onderwijs.  Opleiding dus. Onderwijs van M.Sc. studenten EN Opleiding van AIO’s (laten we ze voor het gemak phd’s noemen). Nieuw inzichten ‘kennis dus’ is een mogelijk gevolg van deze ‘functie’.
  • Ik wil loeigraag met universiteiten en HBO’s samenwerken (en doe dat ook volop). Maar de spelregels moeten duidelijk zijn. IP en (machine)rechten en verkoop van technologie is ‘mijn rol’, opleiding en publiceren van nieuwe kennis de taak van de universiteit.
  • Wij als maatschappij zouden geen oneerlijke eisen mogen neerleggen bij onze universiteiten. Gewoon terug naar de basis en voldoende betaald door de overheid. Zo simpel is het.
  • Ik vindt het absoluut onbegrijpelijk dat overheidsorganisaties anno 2017 nog denken in competitie te zijn met het private bedrijfsleven. In 1997 heeft Job Cohen een heel helder rapport geschreven met de titel “Markt en Overheid”.
  • Kennis is net zoveel aanwezig als zuurstof of water; kortom in overvloed. De uitdaging voor bedrijven en het bedrijfsleven is om kennis via creativiteit en goed ondernemerschap via (nieuwe) slimme zakelijke modellen om te zetten in nieuwe bedrijvigheid (producten en diensten met omzet, en mensen aan het werk).
  • In mijn ogen is de doelstelling van goed innovatiebeleid om lange termijn werkgelegenheid te creëren! Zonder werk, geen leuk Nederland!
  • Innovatie, start-ups, incubatie, etc etc. zouden nooit, ik herhaal nooit een overheidstaak mogen zijn en zijn dus per definitie geen taak van een Nederlandse universiteit.

Kortom stop het verrommelen!