Eiergate bij Jinek (11-8-2017) en overige bronnen inclusief #fibronil excel file.

Jinek uitzending. Interessant.

VWS veert mee en zegt dat Nieuwsuur uitzending vorige week inderdaad onhandig was. Staatsecretaris EZ en minister VWS proberen netjes feitelijk correct te handelen. Jinek doet het goed, dossier kennis, goed geïnformeerd. Knap.

Hieronder ook wat andere stukken.

Mijn excel tabel op Facebook (excel is gratis beschikbaar, mail maar).

Lijst met geblokkeerde bedrijven.

Kamerbrief 10 augustus waaruit blijft dat er zowel in november 2016 als juni 2017 aanwijzingen waren.

Vragen en antwoorden NVWA mbt #eiergate.

leesvoer op Foodlog: link1, link2,

FTM over de NVWA

Enkele citaten uit de Volkskrant:

In dat debat zou de NVWA zeker onder vuur komen te liggen. Toch wil Van den Berg niet simpelweg met de beschuldigende vinger naar de NVWA wijzen. Hij wijst op de vele bezuinigingsrondes en reorganisaties die de organisatie de afgelopen vijftien jaar meemaakte. Sinds begin dit decennium halveerde de mankracht van de NVWA bijna. ‘Dat heeft onvermijdelijk geleid tot een afname in deskundig personeel en technische mogelijkheden om stoffen te meten die buiten het vaste patroon vallen.’ Daar ligt een verantwoordelijkheid bij de politiek, vindt hij. ‘Die moet in deze kwestie de hand in eigen boezem steken.’

En

De hoogleraren toxicologie Martin van den Berg (Universiteit Utrecht) en Ivonne Rietjens (Universiteit Wageningen) vinden dat verweer zwak. Het argument ‘dat er geen aanleiding was te denken dat fipronil in eieren of kippen terecht zou komen’, zoals Schippers en Van Dam schrijven, is volgens hen aantoonbaar onjuist.

Dank aan Thomas Spekschoor voor onderstaande pagina’s

TBspekschoor_2017-aug.-091

TBspekschoor_2017-aug.-09

BewarenBewaren