Verschillen tussen de Nederlandse en Engelse cultuur: Werk en Communicatie. Ja die zijn er duidelijk, daarom enkele YouTube om die verschillen toe te lichten. Over directheid, hiërarchie en going Dutch.

In de wereld van vandaag, waarin globalisering steeds prominenter wordt, is het belangrijk om te begrijpen hoe verschillende culturen werken en communiceren. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn beide landen met een rijke geschiedenis en cultuur, maar er zijn enkele opmerkelijke verschillen als het gaat om de manier waarop ze werken en communiceren. Ik kwam op YouTube een paar inspirerende filmpjes tegen, en dacht “daar moet ik wat over schrijven”. In dit artikel benadruk ik dus deze verschillen om zo een beter inzicht te krijgen in de Nederlandse en Engelse cultuur op de werkvloer.

Werkcultuur verschillen:

De Nederlandse en Engelse werkculturen vertonen enkele opvallende verschillen. In Nederland heerst een informele werksfeer, waarbij de hiërarchie vaak minder belangrijk is dan in het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse werknemers staan bekend om hun directe communicatie en openheid. Ze hechten waarde aan transparantie en eerlijkheid, zelfs als het gaat om het uiten van kritiek. Er wordt verwacht dat iedereen zijn of haar mening deelt en er wordt veel waarde gehecht aan gelijkheid binnen de organisatie.

Aan de andere kant is de Engelse werkplek vaak meer formeel en hiërarchisch georganiseerd. Er is een duidelijke nadruk op etiquette en beleefdheid. Engelse werknemers zijn meestal terughoudender in het uiten van hun mening en geven er de voorkeur aan conflicten te vermijden. Beslissingen worden vaak genomen door het management en worden doorgegeven aan de werknemers. In vergelijking met Nederlandse werknemers zijn Engelse werknemers vaak meer afhankelijk van duidelijke instructies en richtlijnen.

Communicatiestijl en de verschillen:

De communicatiestijlen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk verschillen ook. Nederlanders staan bekend om hun directheid en openheid in de communicatie. Ze geven de voorkeur aan een directe benadering en vermijden vaak het gebruik van omslachtige taal. Nederlanders zijn ook bekend om hun informele communicatie, zelfs met superieuren of collega’s van hogere rangen. Ze benaderen anderen op een gelijkwaardige manier en gebruiken vaak voornamen in plaats van titels.

Aan de andere kant zijn Engelsen vaak beleefder en formeler in hun communicatie. Ze hechten veel waarde aan beleefdheid en respect, vooral bij het aanspreken van superieuren of personen met een hogere status. Engelsen zijn bedreven in het gebruik van indirecte taal en kunnen subtiele hints geven in plaats van directe verklaringen. Dit kan soms leiden tot misverstanden tussen Nederlandse en Engelse collega’s, omdat Nederlanders gewend zijn om rechttoe rechtaan te communiceren.

YouTube-video’s: Om een nog beter beeld te krijgen van de verschillen tussen de Nederlandse en Engelse cultuur op de werkvloer, raad ik ook de twee YouTube-video’s aan te kijken:

  1. What do BRITISH People Think About the DUTCH? – Hilarische maar ook soms hartverwarmende reacties van Engelse personen over Nederland en de Nederlandse cultuur. Ja “going dutch” komt ook ter spraken.
  2. “10 Dutch Culture Shocks in the Netherlands | An American’s Perspective” – Hollandse directheid, huisvesting, racisme en nog veel meer. Dit zijn enkele van de cultuurschokken die David Wen ervoer na bijna 4 jaar in Nederland te hebben gewoond.

Conclusie:

Hoewel Nederland en het Verenigd Koninkrijk geografisch gezien dicht bij elkaar liggen, zijn er duidelijke verschillen tussen hun werk- en communicatieculturen. Nederlanders zijn direct en informeel, terwijl Engelsen beleefder en formeler zijn. Het begrijpen van deze verschillen is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen Nederlandse en Engelse professionals. Door open te staan voor elkaars culturele waarden en communicatiestijlen, kunnen we effectiever werken en communiceren, ongeacht onze achtergrond.

Voor de duidelijkheid “ik ben extreem Nederlands, zelfs voor veel Nederlanders ben ik ’te direct'”