Waarom de kenniseconomie en gouden driehoek niet bestaat, en we aan de platina driehoek moeten gaan werken

Google op mijn naam, of volg de linkedin group Community of Talents, en je zult zien dat ik al jaren spreek over de kenniseconomie. Of liever gezegd dat deze niet kan bestaan en niet zal gaan bestaan. De gedachte dat we alleen een diensten en kennismaatschappij kunnen maken is grote onzin. R&D en kennis zal op termijn ook naar lage(re) lonen landen kunnen worden verplaatst. Vanochtend zag ik een leuk filmpje uit China dat dat illustreert (wel leuk dat VW logo wordt gebruikt).

Wat dan wel? Nederland Innovatieland 3.0. Wat bedoel ik daarmee? Heel simpel. De enige constante factor is dat alles om ons heen heel snel veranderd & en Innovatie is DOEN in de praktijk. De vaardigheid om continue te kunnen blijven bewegen zou daarom een kernvaardigheid van elke organisatie moeten zijn. Snel nieuwe producten kunnen bedenken en succesvol introduceren is dus waar het om draait. En een substantieel aandeel van nieuwe producten zijn ‘echt’ (atomen en moleculen, en niet bits and bytes). En deze echte producten moeten gemaakt kunnen worden, daarvoor heb je werkplaatsen en fabrieken nodig. En ik denk dat we Nederland zijn doorgeschoten naar het uitbesteden van ‘maken’. Het ‘bedenken’ is nog sneller uitbesteed, laten we dat niet vergeten.

Vanochtend ging het ‘leuke’ filmpje op RTL-nieuws over de kleding van de Amerikaanse Olympiers. Politici protesteerde over het feit dat kleding van Amerikaanse olympiërs uit China komt. Laten we dit soort discussies in Nederland ook over eten en andere producten gaan hebben. Zelfs bedrijven zoals Apple zijn meer en meer gevoelig voor dit soort argumenten.


Creativiteit (ontwerpen), DOEN (ondernemerschap) en dus ook kunnen “Maken” horen bij elkaar! Dit is de werkelijk gouden driehoek, die ik vanaf nu maar de platina driehoek ga noemen (en dus niet het bejubelde en vooral niet bestaande ondernemerschap-overheid-onderzoek). Het ‘nieuwe’ PPS beleid gaat deze platina driehoek niet ondersteunen.