Tinkebell – SAVE OUR CHILDREN : The limits to growth (1972)

Het project van Tinkebell rondom fosfaat zou als niet nieuw bestempeld kunnen worden. Sinds de Club van Rome wordt er immers keer op keer aandacht gegeven aan de ‘eindigheid’ van grondstoffen. Over fosfaat en kunstmest is dik 40 jaar geleden in 1972 al een boek geschreven “The Limits to growth”. Ik heb dit boek op mijn slideshare gezet.

Het onderwerp dat keer op keer aan deze voorspelling ten grondslag ligt, is dat wij mensen lineair denken en ons exponentiële curves niet zo goed kunnen bevatten. Een groei van 1% per jaar lijkt niks maar betekent over 70 jaar een verdubbeling. Valt mee dus …. Maar een 4% groei betekent een verdubbeling in 18 jaar, en een groei van 10% betekent een verdubbeling in 7 jaar. Vorig jaar schreef ik hier al een blogje over geïnspireerd door “de belangrijkste video die je ooit zult zien“.