Vooraankondiging FTM.nl (2028) – Hoe Holst in Wageningen ook een mislukking werd, een reconstructie tien jaar na dato.

FTM.nl (Follow the Money)
Datum 14 november 2028

In de Gelderlander van afgelopen week (“onderzoekscommissie Holst in Wageningen (OnePlanet) uit zware kritiek op de provincie, Gedeputeerde stapt per direct op”, 10 november 2028) vroeg een lokale collectief onderzoeksjournalisten zich af hoe het heeft kunnen gebeuren dat 65 miljoen gemeenschapsgeld niet tot het gewenste resultaat heeft kunnen leiden. “hoe kan het dat met in 2018 lokaal niet wist hoe innovatieprocessen verlopen en toch in het Holst van Wageningen heeft kunnen investeren”.

Hoe kan het dat een zwak plan -waar private investeerders geen heil in zagen in 2018- toch door de provincie gefinancierd werd en alle negatieve signalen van tien jaar geleden dat was de centrale vraag waar de de onderzoekscommissie die recent na drie maanden onderzoek zijn vernietigende rapport toelichtte bij een persconferentie antwoord op probeerde te geven. De vertrokken gedeputeerde gaf als reactie op deze persconferentie nog het zwakke argument “in 2018 hebben hebben mijn voorgangers na een zorgvuldig proces waarbij de adviseurs van de WUR, de regionale ontwikkelingsmaatschappij en McKinsey geconsulteerd zijn, het besluit genomen tot deze investering. Ook kregen wij morele steun van tientallen organisaties. Met de wijsheid van nu (2028) hadden we wellicht tien jaar geleden (2018) een ander besluit genomen. Met mijn aftreden trek ik de politieke consequentie die getrokken moet worden uit dit duidelijke maar snoeiharde rapport”.

Follow the Money pakt dit onderwerp op en zal een reconstructie maken van de gebeurtenissen van tien jaar geleden in de komende weken Hoe heeft de besluitvorming in de provincie kunnen plaats vinden in 2018? Hoe komt het dat de gemeente Wageningen en specifiek de provincie Gelderland in dezelfde valkuil getrapt te zijn waarin ook het Holst instituut in Eindhoven getrapt is?

Het wordt een analyse rondom het gebrek aan kennis van innovatieprocessen bij ambtenaren, over een te ambitieus en naïef zakelijk plan, totale gebrek aan participatie van lokaal hightech MKB en vooral ook gebrek financiering vanuit het private bedrijfsleven in de jaren 2018-2025. Een eerste tipje van de sluier: Het onderwerp was in 2018 goed gekozen, de uitvoering gericht op fundamenteel onderzoek (AIO’s) niet. De governance en executie zijn totaal verkeerd ingeregeld bij de opstart van het goedbedoelde initiatief.

In de komende weken zullen wij bij Follow the Money antwoord geven op de vragen: wat was het Wageningse Holst instituut nu eigenlijk? Waarom is het uiteindelijk mislukt. Waarom heeft de provincie toch in 2018 zijn besluitvorming rondom een investering van 65 miljoen ondanks signalen uit het veld kunnen doorzetten? Tenslotte zullen we lessen voor de toekomst trekken. … en waarom lokale overheden in deze valkuil zullen blijven trappen in de toekomst.