Botanist en Plantenliefhebber Richard Steenvoorden in het zonnetje gezet. Hij legt het #stikstof nog eens uit. Hij pleit voor nuance, minder modellen en meer praktijk: een twitter-lijn die het lezen waard is!

Sinds mijn jeugd in de Flevopolder hoor en lees ik over “het mestprobleem”, ik heb tijdens mijn studie de praktijk casus “wasmiddelen met fosfaat en effect op water” moeten leren en sinds mijn komst in Wageningen eind jaren negentig ervoor gezorgd dat ik ook de kringlopen van het leven (water, N, P, etc.) voldoende snap en vooral doorgrond. Deze kringlopen zijn onderdeel van wat heet het complexe biologische systeem.

Complex betekent in deze context ook ‘wees voorzichtig met inzet reductionistische modellen’. Hoe meer je weet hoe meer nederiger je zult worden over dit dossier denk ik. De natuur en de biologie dus, bevat enorm veel veerkracht en allerlei feedback-mechanismen. Een te reductionistische kijk hebben is zeer onwenselijk. Het stikstof dossier gaat overigens over Ruimtelijke Ordening van Nederland, hoe gaan vooral over de vraag hoe we ons landje gaan herinrichten in de komende twintig jaar.

Gisteren heeft Botanist en Plantenliefhebber Richard Steenvoorden speciaal voor de aankomende verkiezingen een hele goede twitter lijn geplaatst (of lees deze hele Thread). Net als hij zegt ik ook minder modellen, meer praktijk en wees genuanceerd in het hele stikstof dossier. De natuur in Nederland staat niet op instorten, en we zullen met alle Nederlanders (en vooral ook de boeren) dus moeten kijken hoe we stapje voor stapje op een praktische -in de praktijk dus- manier we onze natuurlijke systemen nog mooier kunnen maken. Paniek zaaien, of het land op slot zetten is niet nodig. Zomaar 25 miljard euro stukslaan is zelfs helemaal oerdom in mijn ogen. Het Stikstofdebat moet anders!

De laatste maanden loopt de discussie rondom stikstof hoog op. Maar wat is dat ‘#stikstof’ nou eigenlijk? Is dat echt zo gevaarlijk voor de natuur? Of valt het allemaal wel mee en is er enige nuance in te vinden? Speciaal voor de verkiezingen even een basis uitleg 👇 Ik typ dit als als botanist en plantliefhebber. Het is een ontiegelijk complex onderwerp en ik zou er zo een boek over kunnen schrijven maar voor twitter moet het natuurlijk een beetje behapbaar zijn dus ik heb het onder de 100 tweets weten te houden. Veel leesplezier gewenst! 

Ik zal het gaan hebben over:
🔹Welke vormen van stikstof er zijn;
🔹De stikstofkringloop;
🔹Het effect op planten en dieren;
🔹De invloed van de landbouw en veeteelt; 
🔹Innovaties en verbeteringen;
🔹Oplossingen uit deze ‘crisis’ ;
🔹En een algehele nuance over onze ‘natuur’. 

Ikzelf heb vooral moeite met de extreme politieke polarisatie (vooral gevoed door D66 en enkele linkse partijen), het angst-zaaien daarbij, en de dagelijkse stress alsof er een echte (natuur)crisis is. Als wetenschapper heb ik tevens grote moeite met de zeer zwakke wetenschap die verstopt zit in Aerius (=de grafische schil over het OPS model). De verspreiding van ammoniak en NOx is al zeer lastig te modelleren (gebruik daarom liever moderne sensor-netwerken in combinatie met satelliet metingen), maar de simpelheid waarmee wordt gedacht depositie en specifiek droge depositie te kunnen voorspellen met een veel te eenvoudig model (DEPAC) zonder daarbij uitvoerige meetdata (en nee, COTAG meet niet!) te hebben is in mijn ogen ook een wetenschappelijk doodzonde. Juist omdat dit een wetenschappelijk doodzonde is, mag Aerius/OPS in mijn opinie niet gebruikt worden bij vergunningsaanvragen en ook dus niet bij het piekbelasters (wat is dat!?) beleid dat eerdaags uitgerold gaat worden. Onze sterk gepolariseerde Nederlandse politiek gaat (weer) een dossier creëren dat vergelijkbaar is met kinderbijslagaffaire of Groningen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Stem daarom maar niet op VVD of D66 dit jaar is mijn stemadvies, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een expliciet stemadvies geef.

Aanvulling 5 maart van Halbe Hibma op twitter met inhoudelijke feedback op Richard stukje:

Een aanvulling d.d. 4 maart in de middag: Dit keer van Henriëtte van Hedel die een Arcades rapport over de Kampina (en de Vennen nabij Oisterwijk) nagelezen heeft. Haar eerste indruk “het is een bureaustudie” en er is geen analyse uit het veld uitgevoerd. Het is het onderzoek waaruit de pers concludeert “Brabant moet op slot”. Kijk wat ze op twitter schrijft in een wat langere twitter lijn: