No Comment – Hoe boeren spruitjes onder kostprijs leveren

Soms wordt ik stil. In dit geval wordt ik stil van een Keuringsdienst van Waarde uitzending. Dat boeren onder de kostprijs leveren is bekend. Dat dit een onduurzame en maatschappelijk onverantwoordelijke situatie is ook. Ik heb “in concept” al een tijdje een artikel staan dat over de boerensuper staat. Dit artikel hoop ik snel af te kunnen ronden. Kijk zelf maar even:

Get Microsoft Silverlight

Nog enkele voorbeelden van overproductie, en of productie onder kostprijs:
doordraaien van voedsel
Komkommers in Spanje
Melk
Appels

Blijven suggerenen dat het gewoon met vraag en aanbod te maken heeft, is te gemakkelijk. Lees ook maar even de reactie van Dick Veerman en Jos Bakker na op Foodlog:

Dick Veerman
Dennis, dat is een uitstekende vraag waar de pleiters voor hogere prijzen van ons dagelijkse brood zelden bij stilstaan. Het antwoord is even simpel als verontrustend: omdat economieen zich financieren met wat ze besparen uit al bestaande handel. Eten en sex zijn zoals je weet de oudste handelsvormen van moderne mensen (sinds zo’n 10.000 jaar geleden, het Neolithicum, dus).

Eten staat helemaal onderin die pyramide van activiteiten en moet dus steeds goedkoper worden. Om het idee nu even heel simpel te introduceren: duurder eten zou ervoor hebben gezorgd dat je geen PC of mobieltje had. En nog heel veel meer niet.

Er zijn nu 2 grote vragen:
1. hoe zien we de ontwikkeling van ‘nieuwe behoeften’ (raar begrip, niet?) in relatie tot de kwaliteit van onze oude?
2. moet eten wel duurder worden op het niveau van de consument of is het systeem vastgelopen omdat het te inefficient is?

Ik behoor tot degenen die denken dat eten op consumentenniveau niet duurder moet worden, maar dat de manier waarop we het maken en verhandelen te duur is. Daarom pleit ik o.m. voor die boerensuper die ook in deze discussie doorpiept. En inderdaad, Steven, die moet middenin de stad komen waar veel mensen wonen en werken. Niet aan de rand. Maar er is meer. Grote bedrijven als Nestle en P&G; zitten nog steeds met 10% derving in hun processen. Dat is heel veel en ze zouden er graag iets aan doen. Er is nog meer. Handelsstructuren – zei me een bankier – hebben de markt intransparant gemaakt en de prijs van primair boerenproduct verder onder druk gezet. Iedereen denkt dat er overproductie is, zodat iedereen gaat dumpen uit angst met de handelswaar te blijven zitten. Maar …. eigenlijk weet niemand of er enhoe groot dat overaanbod dan wel precies is (overigens: we zijn aan het zoeken naar cijfers en komen tot rare ontdekkingen). Daarom pleit ik, geinspireerd door bloementeler John van der Hulst en bankman Geu Siebenga, zolangzamerhand ook weer voor het herinvoeren – Europees – van een veilingklok. Dat deed ik inmiddels in boerenbladen en -sites.

Jos Bakker
Wat ik opmerk uit de reacties is dat de oorzaak in de prijzendruk ligt aan de macht van de inkopers(supermarkten) en overaanbod van producten. Prima, dat is vaak opgemerkt. De markt is door het verdwijnen van de veiling minder transparant geworden. Supermarkten hebben er totaal geen belang bij om inzage te geven in hun bedrijfsvoering en hebben dus baat bij intransparantie. Telers hebben baat bij transparantie volgens de marktwetten behorende bij volkomen concurrentie. Het verlies aan markttransparantie(p.26) heeft ervoor gezorgd dat men niet meer het aanbod op de vraag kan afstemmen. Of men dat zou doen als men het wist is ook maar de vraag. Het is dus niet zeker of er overaanbod is of dat de inkopers gewoon het “onderhandelingsspelletje” goed spelen. Wat ik wel weet is dat er veel telers zijn en weinig inkopers waardoor de macht meer bij de inkopers ligt (vijfkrachtenmodel van Porter). Doordat de supermarkten zwaar concurrerend zijn, moeten ze waarschijnlijk wel tegen zo laag mogelijke prijzen inkopen om te kunnen overleven, als gevolg van een prisoner’s dilemma. Wat kan je dan doen? Stoppen is in theorie een optie maar doe dat maar eens in de praktijk. Onderscheiden, waardoor je in een andere marktvorm terechtkomt? Maar wordt je dan niet gauw “gekopieerd” en is er dan slechts sprake van een concurrentievoordeel op korte termijn? Selectieve distributie bij groenteboeren en markthandelaren dan, maar hoe raak je dan je hele handel kwijt? Allemaal dilemma’s. Het komt allemaal weer uit op dezelfde discussie.

Hendrik J. Kaput
Dat die agrarische overproductie qua volume nog wel eens tegen kon vallen denk ik ook. Zie maar naar onderzoeken naar de wereld voedselvoorraden, die lopen al jaren terug. Maar of er sprake is van pseudo overproductie? Het is bekend dat een geringe overproductie de zaak al verstoord.

De discussie over de systeem fout in ons eetsysteem, en de reden waarom ik denk dat dit tot een FoodBubble gaat leiden, gaat ondertussen gewoon verder op Foodlog. Bekijk nog maar eens de lijnen:
Titanic zinkt, van Pieternel van Velzen
Een ombudsman tegen de supers (vanaf reactie van Willem Treep, van Willem&Drees)
Landbouw kan niet zonder Marktordening.

Google eens op Food Bubble en je komt dit artikel tegen 🙂 link en deze link op Foodlog.

Last but not least, lees ook nog maar eens het verhaal over de margemix na. Supermarkten kunnen bijna niet anders dan veel marge maken op AGF. Deze marge hebben ze immers nodig om A-merken onder de kostprijs in de winkel te kunnen leggen.