Vliegen op biomassa? ga fietsen! En verkeer of huizen of biomassa? Of de industrie? Niet via ‘eigen’ biomassa uit Nederland. Wel via mestvergisting.

Een paar weken geleden schreef Hendrik Kaput een stukje op foodlog over inzet van biomassa voor schiphol. Zijn conclusies in gewone mensentaal:

  • Schiphol had 168 petajoule nodig in 2017
  • Daar is ruim 1 miljoen hectare voor nodig (om precies te zijn 1065449 ha)
  • Dat is ongeveer de helft van het Nederlandse landbouwareaal (circa 2,3 miljoen hectare).

En dan hebben we het nog niet over de giga hoeveelheid nutrienten (water en kunstmest uit o.a. ruw-fosfaat, zie ook #saveourchildren) die daarbij nodig zijn. En het feit dat we dan i.p.v. 80 tot 100 miljoen Europeanen van eten kunnen we voorzien dit ook met de helft reduceert. En dat dit dus ook een omzet-derving van tientallen miljarden euro’s in het agri-food complex betekent. En misschien flinke kostenverhoging van eten, en minder duurzame productie van ons voedsel.

Onze (zware) industrie vroeg heel vriendelijk bij de klimaattafels aan Ed Nijpels om 400 PJ aan bio-fuels. Ik schrijf het op alsof het niks is. Maar ook dat gaat over 1x Nederland m.b.t. ons landbouwareaal. Volkomen onzin natuurlijk dit verzoek. Tenzij we grote stukken Brazilie (regenwoud omkappen?), Oost-Europa of Canada gaan inzetten. Klinkt goed en heel groen, maar is natuurlijk net zo’n onzin. Bio-energie wordt hem niet! (zie ook link1 en link2)

Ter vergelijking. We verbruikte in 2015 in Nederland voor 49 PJ aan biobrandstoffen (waaronder veel houtsnippers uit Canada … … ). En PBL denkt dat we voor maximaal 140 PJ beschikbaar hebben. Ook daar geloof ik weinig tot niks van. Die 140PJ is immers ook 40% “NL Landbouwgrond”. Mijn advies is om vooral biologische restmaterialen mee te vergisten met varkens en koeienmest. Hiermee kunnen we voor ongeveer 100PJ aan groene stroom maken. En misschien zelfs 200PJ. Maar op basis van plantjes? No way.