Sannering van Varkenshouderij zorgt voor meer en niet minder broeikasgassen op termijn. Hou de sector dus, maar innoveer ook daar vooruit minister Schouten!

Een lokale politicus gaf van de week antwoord op mijn simpele vraag “hoe komt het dat er zo weinig inhoudelijke kennis bij lokale politici en in den haag zit?”. Zijn antwoord, het gaat uiteindelijk alleen om macht en invloed. En inzicht en kennis zijn daarbij maar heel beperkte factoren.

Tja, daar sta je dan. Ik mag graag het kleine jochie zijn dat aangeeft dat de keizer in zijn nakie staat. De betreffende politicus gaf via zijn antwoord eigenlijk aan. “Of de keizer in zijn nakie staat of niet is niet relevant. Hij is en blijft immers de keizer; en de keizer heeft alle macht”

Ik moet er aan denken nu we in de weken van klimaattafels en aan de vooravond van een niet-haalbaar klimaatakkoord komen. Niet-haalbaar omdat een reductie van broeikasgassen met bijna 50% fossiel in 2030 technisch en financieel vrijwel onmogelijk is. Maar vooral niet haalbaar om enkele suggesties ons niet dichterbij dit doel gaan brengen.

For the record; ik ben voor een verlagen van de concentratie van broeikasgassen, en dus ook voor het verlagen van onze aardolie en aardgas verslaving. Geen twijfel over dat politieke besluit wat mij betreft. De vraag is echter hoe.

Meer elektrificeren is een prima richting. Daar groots op inzetten is op lange termijn dus een verstandige strategie. Elektriciteit is mooi. Maar hoe maak je elektriciteit? Juist; nu nog via kolen en gas. Minder gas uit Groningen omhooghalen is prima, maar wel met het argument “minder aardbevingen en schade” die ontstaat bij de bevolking.

Dus je zult mij niet horen zeggen “we moeten van het gas af”. Ik kom daar zo op terug. Meer wind en zon dan? Ja, natuurlijk moet elk dak in Nederland 10-20 panelen hebben, en natuurlijk kunnen we het aantal windmolens verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. En heel misschien kunnen we dan ongeveer 1/2 van de elektriciteit van de huishoudens vergroenen. Maar ja, dat is maximaal 12-15% van onze totale energiebehoefte. Voor het getal: we zitten nu op 6% (of eigenlijk 2% als je hout als onduurzaam bestempelt), enkele feiten staan hier en hier.

Neen, we moeten juist niet van gas af! Wel moeten dus wel van gas uit Groningen af, naar import van gas uit de Noordzee of voor mijn part uit Rusland. EN we moeten voor naar groen-gas. Ik heb daarbij meerdere argumenten:

 • We hebben chemie nodig om energie in op te slaan en te transporteren. Elektriciteit  is fijn thuis, of op kantoor. Maar de opslag van elektriciteit is technisch lastig. Neen, kom nu niet met het argument accu’s. Voor de opslag van energie hebben we een chemische oplossing nodig. Denk aan … methaan! Of onder druk gezet methaan, LNG
 • We hebben een super mooie gasinfrastructuur. En deze infrastructuur hebben we niet voor waterstof. En waterstof opslaan is ook nog eens gevaarlijk en lastig. Een waterstofeconomie wensen is kul. Ik wens daarom een natuurlijk-(bio)gas economie.
 • We dienen dus op grote schaal in technologie te gaan investeren waarmee we elektriciteit kunnen omzetten in methaan (of methanol, of mierenzuur, of …) en van methaan weer terug naar elektriciteit. Hier ligt een innovatiekans.
 • Biomassa en mest kan via fermentatie worden omgezet in methaan. Yes! Weer groen-gas dus. Methaan is echt de meest logische link tussen ons natuurlijk ecosysteem en elektriciteit.

Dus read my lips: zet de kraan in Groningen uit, maar blijf een focus houden op gas en ons gasnetwerk! Het liefste Groen-LNG dus.

Terug naar onze varkensboeren. Het is vreselijk dom om warm te gaan saneren. Dat kost gewoon geld en je krijgt daar nu juist geen extra waarde voor terug. Nog erger ik voorspel dat we een achteruitgang op diervriendelijkheid EN meer methaan uitstoot terug krijgen (want vlees blijven we eten, varkenshouders in Oost-Europa doen het niet beter dan hier). In 2011 heb ik daarom al gepleit voor het verplicht fermenteren van mest tot methaan. Dit mes werkt immers twee kanten op. De methaan emissies dalen, en je krijgt er gelijk groen-LNG of elektriciteit voor terug. Doen dus.

Even wat getallen. Als een middelgrote varkensboer zijn mest gaat vergisten dan kan er 1 a 2 MW per locatie gemaakt worden. De hele sector (4000 varkensboeren) kunnen dan samen 4000 tot 8000 MW (en dat is gelijk aan 4 tot 8 GW) duurzamen elektriciteit maken. Evenveel als ongeveer 10 kolencentrales!

Dit jochie ziet de keizer dus (weer) in zijn nakie staan. Ik pleit voor a) verplicht fermenteren van alle mest bij alle varkenshouders, b) behoudt dus van de sector in Nederland, c) sluiting van 10 kolencentrales. Met dit plan (en die 10 zonnepanelen en verdubbeling van aantal windmolens) kunnen we dan inderdaad voor 2030 alle elektriciteit van alle huishoudens in Nederland vergroenen. Nederland kan via deze truck bijna 25-30% minder emissies uitstoten.

Ik geef daarom graag de volgende tips aan minister Schouten van LNV:

 • niks geen warme sanering van de varkenssector.
 • hou die 12-15 miljoen varkens gewoon in Nederland,
 • innoveer vooruit. Zorg dat we mbt diervriendelijkheid en duurzaamheid voorop blijven open. Motiveer onze vlees-sector deze weg in te slaan.
 • Laat de varkenshouderij een belangrijke rol gaan spelen in de duurzame energie sector.

Tenslotte. De grote issues zijn:

 • zware industrie.
 • Verwarming van onze huizen en gebouwen.
 • Transport (auto’s en vliegtuigen).

We gaan er dus niet aan ontkomen om:

 • BTW en extra taxen op kerosine te zetten. Vliegen moet duurder worden.
 • Extra beprijzen van benzine en diesel. Autorijden moet nog duurder worden.
 • Warmtepompen etc. in onze huizen plaatsen.
 • Inzet van restwarmte (en opwaardering van laag-kwaliteit restwarmte).

De grootste uitdaging? Shell, DSM, Hoogovens, AVEBE, AKZO etc. en de andere zware industrieel. Wegpesten lijkt met uitermate onverstandig. Maar hoe die sectoren de transitie kunnen gaan vormgeven? ik zou het niet weten.