Ook Jaap Goudsmit zegt het: “de PCR zegt iets over besmetting, een antigeentest zegt juist meer over besmettelijkheid”. Een (correcte) antigeentest is dus wel geschikt voor onze (test)samenleving.

Als ik einde vorig jaar een neusswap zou hebben gehad waarbij er met alleen PCR gekeken werd naar alle virussen in mijn neus, dan was de kans groot dat ook rhino was ontdekt. Paniek! Sterker nog ik wil niet uitsluiten dat er ook een brokje RNA van Covid was ontdekt. In augustus schreef ik niet voor niks “Snotneus? Denk Rhino en niet gelijk COVID”. In hetzelfde stukje schreef ik ook

Deze PCR is met de moderne snelle en goedkope analyse-technologie heel erg gevoelig. Een paar brokjes RNA in je neus dat via een ‘swap (het wattenstaafje) in de PCR wordt gestopt kan daarom al leiden tot een ‘positieve COVID’ waarde. Nu zegt het HELEMAAL niks of je dan ziek bent of wordt, of je besmettelijk bent of niet. Het zegt niet eens wat over de mogelijke aanwezigheid van een ‘levend’ virus brokje (ja ja die term klopt niet, I know). Het kan immers ook een restbrokje zijn of een stukje virus in zo’n lage concentratie dat het a) niet ziekmakend is en b) niet besmettelijk is.

Wij als samenleving zouden niet zo geobsedeerd moeten zijn met PCR-positief-testen en data daaruit (wel ziekehuisopnamen, IC en oversterfte data). We zouden wel bezig moeten zijn met de vraag vraag of iemand besmettelijk is en onder welke omstandigheden.

Vanaf augustus 2020 bleek al op basis van de openbare literatuur dat een antigeen test daarvoor veel geschikter is. Deze is niet zo nauwkeurig als PCR, dat klopt, maar correleert wel veel beter met besmettelijkheid. En om besmettelijkheid draait het immers. Kan ik iemand anders besmetten waardoor deze ziek wordt. Gisteren bij OP1 verwoord Jaap Goudsmit het heel helder:

Ja dat haal je eruit, daar is misverstand over net als bij vaccin. De antigeen test is een betere test voor besmettelijkheid. Want dat komt overeen met de hoeveelheid virus in je keel die andere besmet. De PCR test stelt besmetting vast, dat wil zeggen, ben jij besmet. Die antigeen test is dus heel geschikt om iets anders te doen: namelijk of je andere kunt besmetten (vanaf 0,45 in onderstaand fragment)

In de laatste maanden heb ik vaak mijn corona mening mogen delen bij zakenrelaties en klanten van ons. Het gaat om bedrijven die mij vertrouwen m.b.t. mijn wetenschappelijke inzichten en rationaliteit. Uiteraard deel ik graag mijn mening, maar wel altijd met de juiste disclaimers erbij. Mijn insteek is ten alle tijden dat “een correcte risicoanalyse” uitgevoerd moet worden. Wat zijn de risico’s, voor wie, waar, en hoe kan je die risico’s reduceren als bedrijf. Precies zoals ik geleerd heb als voedseltechnoloog rondom RI’s en HACCP.

Hieronder enkele van mijn powerpoint slides die ik daarbij wel eens gebruikt heb. Vooral de uitleg van de concentratie aan virusdeeltjes in iemands neus of keel is in dit kader handig om te bekijken (vanaf pagina 12).

Alles draait bij griep en covid om de begrippen viral load en besmettelijk zijn. Kan je een besmettelijke virus dosis overdragen aan een andere waardoor deze ook besmet kan worden. En wat kan je doen om niet het risico te lopen zo’n virale dosis te ontvangen, waardoor je ook ziek kunt worden.